Informácie členom

Členská schôdza

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina,

členská schôdza Asociácie včelárov Žilina je naplánovaná na 21. mája 2023. Výbor Asociácie včelárov Žilina žiada všetkých členov , ktorí majú záujem pracovať vo výbore, aby svoj záujem potvrdili elektronickou poštou na adrese gustavnoga@gmail.com s dostatočným časovým predstihom, aby bolo možné včas spracovať kandidátku.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga

Prípravky na ošetrovanie včelstiev

Priatelia včelári, členom Asociácie včelárov Žilina, ktorí si objednali a uhradili prípravky na ošetrovanie včelstiev na včelársku sezónu 2023, budú v krátkom čase obvyklým spôsobom doručené. Kyselinu šťavelovú po predchádzajúcom telefonickom dohovore si môžete prevziať u tajomníka p. Ing. Štefku, prípadne na plánovanej včelárskej schôdzi.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga

Prípravky

Priatelia včelári, dovolím si pripomenúť, že ešte do stredy 1.3. si ešte môžete objednať prípravky na ošetrovanie včelstiev na rok 2023.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

Prípravky na ošetrovanie včelstiev

Priatelia včelári, v krátkej dobe elektronickou poštou Vám bude doručený formulár na objednávanie prípravkov na ošetrovanie včelstiev na rok 2023 s pokynmi na vyplnenie, doručenie a uhradenie objednaných prípravkov.

S pozdravom

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga

Kurz AÚVL

Priatelia včelári,

OZ SV v Ústave včelárstva Liptovský Hrádok dňa 7.3.2023 od 08.30 hod poriada kurz AÚVL pre pokročilých, to znamená, že posledné školenie nesmie byť staršie ako 6 rokov. Absolvent školenia by mal získať nové poznatky v oblasti zdravotnej problematiky včelstiev, šľachtenia, dezinfekcie a legislatívy. Záujemci sa môžu prihlásiť u predsedu Asociácie včelárov Žilina do 20.2.2023. Náklady spojené so školením si hradí každý záujemca sám.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga

Príručka PPA

 Priatelia včelári, oznamujem Vám, že na stránke PPA SR je už zverejnená príručka pre žiadateľa  na vykonávanie opatrení v sektore včelárstva na podporný rok 2022/2023 za obdobie od 01.01.2023 do 31.07.2023. Odporúčam všetkým včelárom oboznámiť sa s ňou v plnom rozsahu.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga

Priatelia včelári, pripájame link na NV č. 10/2023 Z.z.: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2023-10

Na podklade otázok zo strany včelárov upresňujeme, že členské resp. dobrovoľný príspevok môžete odviesť bezhotovostným platobným stykom na číslo účtu SK59 8330 0000 0028 0172 3945. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko včelára s poznámkou že sa jedná o „členské“ alebo “ dobrovoľný príspevok“

Ďakujeme za pochopenie

Výbor Asociácie včelárov Žilina

Prípravky na ošetrovanie včelstiev

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina,

Poľnohospodárska platobná agentúra doposiaľ nevydala vykonávací predpis k možnej refundácii prípravkov na ošetrovanie včelstiev na rok 2023. Po vydaní tohto predpisu o postupe zabezpečovania týchto prípravkov budete včas informovaní.

Predseda AVZ:

JUDr. Gustáv Noga

Členstvo Asociácie včelárov Žilina

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina, ak vo Vašom okolí je včelár, ktorý má záujem o členstvo vo včelárskej organizácii Asociácia včelárov Žilina, prihlášku môže podať elektronicky cez web stránku Asociácie včelárov Žilina čo najskôr, aby ho bolo možné zaradiť do finančnej podpory štátu už v tomto podpornom období.

Predseda AVZ

JUDr. Gustáv Noga