Usmernenie

Priatelia včelári, v krátkej dobe v elektronickej podobe individuálne obdržíte obežník, v ktorom Vás budeme informovať o činnosti pre nasledujúce obdobie.

Výbor Asociácie včelárov Žilina