Členská schôdza Asociácie včelárov Žilina

Výbor Asociácie včelárov Žilina pozýva všetkých svojich členov a priateľov včelárov na členskú schôdzu spojenú s priateľským posedením, ktorá sa bude konať dňa 21. mája 2023 (nedeľa) o 10.00 hod. na Poľovníckej chate v Považskom Chlmci. Vaša účasť je nevyhnutná.

Výbor Asociácie včelárov Žilina