Mesiac: marec 2021

Úprava legislatívy

Priatelia, konečne po viac ako 10 rokoch dochádza k zrovnoprávneniu včelárskych organizácii a včelári už nebudú musieť platiť za vybavovanie dotácii.
Dobrou správou je, že príspevok na prípravky na ošetrovanie včelstiev sa pravdepodobne zvýši o 50%. V rokovaní sú aj ďalšie témy, ako vzdelávanie
ohľadom včelích nákaz, tvorba manuálu so všetkými potrebnými údajmi, vrátane termínov vykonávania jednotlivých opatrení, ktoré dôležitými na boj
s varroázou a ostatnými včelími nákazami počas roka. Tiež sa rokuje o prehodnotení efektívnosti jednotlivých opatrení a čerpania finančných prostriedkov.

Tvorba nariadenia

Priatelia včelári, v súčasnosti prebieha diskusia k tvorbe nariadenia vlády pre sektor včelárstva. Do diskusie sa môže zapojiť každý občan.

Predseda Asociácie včelárov Žilina