Mesiac: január 2023

Príručka PPA

 Priatelia včelári, oznamujem Vám, že na stránke PPA SR je už zverejnená príručka pre žiadateľa  na vykonávanie opatrení v sektore včelárstva na podporný rok 2022/2023 za obdobie od 01.01.2023 do 31.07.2023. Odporúčam všetkým včelárom oboznámiť sa s ňou v plnom rozsahu.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga

Priatelia včelári, pripájame link na NV č. 10/2023 Z.z.: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2023-10

Na podklade otázok zo strany včelárov upresňujeme, že členské resp. dobrovoľný príspevok môžete odviesť bezhotovostným platobným stykom na číslo účtu SK59 8330 0000 0028 0172 3945. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko včelára s poznámkou že sa jedná o „členské“ alebo “ dobrovoľný príspevok“

Ďakujeme za pochopenie

Výbor Asociácie včelárov Žilina

Prípravky na ošetrovanie včelstiev

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina,

Poľnohospodárska platobná agentúra doposiaľ nevydala vykonávací predpis k možnej refundácii prípravkov na ošetrovanie včelstiev na rok 2023. Po vydaní tohto predpisu o postupe zabezpečovania týchto prípravkov budete včas informovaní.

Predseda AVZ:

JUDr. Gustáv Noga

Členstvo Asociácie včelárov Žilina

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina, ak vo Vašom okolí je včelár, ktorý má záujem o členstvo vo včelárskej organizácii Asociácia včelárov Žilina, prihlášku môže podať elektronicky cez web stránku Asociácie včelárov Žilina čo najskôr, aby ho bolo možné zaradiť do finančnej podpory štátu už v tomto podpornom období.

Predseda AVZ

JUDr. Gustáv Noga

Členské 2023

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina,

výbor AVZ Vám oznamuje, že členský príspevok na kalendárny rok 2023 môžete odviesť bezhotovostným platobným stykom a účet Asociácie včelárov Žilina, ktorého číslo nájdete aj na web stránke Asociácie včelárov Žilina.

Výbor Asociácie včelárov Žilina Vám zároveň oznamuje, že členský poplatok do SV v sume 0,2 Eura na každé registrované včelstvo v CEHZ, ktorý nás oprávňuje zapojiť sa do finančného podporného systému na rok 2023 bol uhradený v plnej výške.

NV č. 10/2023 Z.z.

Priatelia včelári, dávam do pozornosti, že 1.1.2023 vstúpilo do platnosti NV č. 10/2023 Z.z. z 29.12.2022, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva.

Výbor Asociácie včelárov Žilina odporúča všetkým včelárom aby sa s týmto nariadením vo vlastnom záujme oboznámili.

Po vydaní vykonávacieho predpisu zo strany PPA bude možné zapojiť sa do podpornej politiky v sektore včelárstva.

Výbor Asociácie včelárov Žilina

Príspevok na opeľovaciu činnosť 2022

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina

Príspevok na opeľovaciu činnosť včiel za rok 2022 všetkým členom Asociácie včelárov Žilina bol vyplatený bezhotovostným platobným stykom na na bankové účty, ktoré boli výboru pre tento účel poskytnuté.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga