Dotácia na prípravky

Priatelia včelári, všetkým naším členom, ktorí splnili stanovené podmienky na dotáciu podľa NV č. 10/2023 Z.z., táto im bola dňa 17.12.2023 poukázaná na čísla účtov, ktoré ste k tomuto účelu poskytli organizácii.

Zároveň Vám oznamujem, že členské do Slovenských včelárov za všetkých našich členov vo výške 402,50 som uhradil. V opačnom prípade v roku 2024 by sme sa nemohli zapojiť do podpornej politiky v sektore včelárstva.

Predseda AVZ:

JUDr. Gustáv Noga