Členská schôdza

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina,

členská schôdza Asociácie včelárov Žilina je naplánovaná na 21. mája 2023. Výbor Asociácie včelárov Žilina žiada všetkých členov , ktorí majú záujem pracovať vo výbore, aby svoj záujem potvrdili elektronickou poštou na adrese gustavnoga@gmail.com s dostatočným časovým predstihom, aby bolo možné včas spracovať kandidátku.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga