Výzva

Vážení zástupcovia včelárskych organizácií,

dovoľujem si Vás informovať, že na webovom sídle ministerstva, v časti „Národné podpory“ https://www.mpsr.sk/chovatelia-nepodnikatelia-skody-straty-na-zvieratach-a-zariadeniach-2022/1506-220-1506-17728/ , je uverejnená nová Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi.

S pozdravom

Ing. Ján Sukovský

Včelárstvo, akvakultúra, morský rybolov I Odbor živočíšnej výroby I Sekcia poľnohospodárstva

cid:image001.jpg@01D86476.2D150360

Dobrovičova 12 I 812 66 Bratislava I Slovenská republika

tel.: +421 2 59 266 544 I GSM: +421 910 891 060