Včelári AVZ na facebooku

Priatelia včelári

Za účelom rozšírenia možnosti komunikácie na facebooku sme otvorili skupinu pod názvom Včelári AVZ. Každý včelár či nevčelár sa môže stať jej členom a aj prostredníctvom tejto skupiny môžete predkladať svoje požiadavky, vyjadrovať svoje názory, podnety či skúsenosti.
Otvorená komunikácia môže byť prínosom aj pri tvorbe legislatívy v sektore včelárstva.
Mediálne informácie smerujú k tvorbe legislatívy súvisiacej s ochranou včely. Aj Vaše názory na tento zámer môžu mať rozhodujúci vplyv najmä v smere dopadov na chov včiel v ľudskej starostlivosti. Nemali by sme dopustiť aby sa legislatíva tvorila o nás-bez nás!

Predseda AVZ
JUDr. Gustáv Noga