Mesiac: október 2023

Vyplatenie finančných prostriedkov

Priatelia včelári, na základe plnenia opatrení Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku 2022/2023 za obdobie od 01.01.2023 do 31.07.2023 PPA MP SR svojím rozhodnutím členom Asociácie včelárov Žilina, ktorí splnili stanovené podmienky, priznala finančnú podporu, ktorá bude v krátkej dobe poukázaná na účty týchto členov.

Prosím včelárov, ktorí sa zapojili do čerpania finančných prostriedkov v tomto období, aby aktualizovali svoje čísla bankových účtov v tvare IBAN.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga

Vyplatenie finančných prostriedkov

Priatelia včelári, na základe plnenia opatrení Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku 2022/2023 za obdobie od 01.08.2022 do 31.12.2022 PPA MP SR svojím rozhodnutím členom Asociácie včelárov Žilina, ktorí splnili stanovené podmienky priznala finančnú podporu, ktorá bude v krátkej dobe poukázaná na účty týchto členov.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga