Výplata dotácii podľa NV č. 337/2019 Z.z.

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina, ktorí si uplatnili štátnu podporu pre sektor včelárstva podľa NV č. 337/2019 Z.z., výplata dotácii bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na bankový účet. V prípade, že že u niektorého z členov došlo k zmene bankového účtu, prosím túto zmenu oznámiť.

Ďakujem

Výbor Asociácie včelárov Žilina