Mesiac: marec 2023

Členská schôdza

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina,

členská schôdza Asociácie včelárov Žilina je naplánovaná na 21. mája 2023. Výbor Asociácie včelárov Žilina žiada všetkých členov , ktorí majú záujem pracovať vo výbore, aby svoj záujem potvrdili elektronickou poštou na adrese gustavnoga@gmail.com s dostatočným časovým predstihom, aby bolo možné včas spracovať kandidátku.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga

Prípravky na ošetrovanie včelstiev

Priatelia včelári, členom Asociácie včelárov Žilina, ktorí si objednali a uhradili prípravky na ošetrovanie včelstiev na včelársku sezónu 2023, budú v krátkom čase obvyklým spôsobom doručené. Kyselinu šťavelovú po predchádzajúcom telefonickom dohovore si môžete prevziať u tajomníka p. Ing. Štefku, prípadne na plánovanej včelárskej schôdzi.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga