Mesiac: december 2023

Dotácia na opeľovaciu činnosť

Priatelia včelári

žiadam včelárov, členov Asociácie včelárov Žilina:

Beniač Ferdinand, Cvacho Marián, Fusko Miloslav, Holák Stanislav, Hrtús Milan, Krištofík Ivan, Kyška Eduard, Pavlík Milan, Slabej Ján a Wiliger Anton aby poskytli čísla účtov v tvare IBAN na vyplatenie príspevku na opeľolvaciu činnosť včiel. Čísla účtov zašlite elektronicky na mail: gustavnoga@gmail.com obratom.

Dakujem

Priatelia včelári

Vianoce krásne a čisté ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.
Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok,
ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok.  

Výbor Asociácie včelárov Žilina

Dotácia na prípravky

Priatelia včelári, všetkým naším členom, ktorí splnili stanovené podmienky na dotáciu podľa NV č. 10/2023 Z.z., táto im bola dňa 17.12.2023 poukázaná na čísla účtov, ktoré ste k tomuto účelu poskytli organizácii.

Zároveň Vám oznamujem, že členské do Slovenských včelárov za všetkých našich členov vo výške 402,50 som uhradil. V opačnom prípade v roku 2024 by sme sa nemohli zapojiť do podpornej politiky v sektore včelárstva.

Predseda AVZ:

JUDr. Gustáv Noga

Príspevok na opeľovaciu činnosť

Priatelia včelári, MPRV SR schválilo dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel na rok 2023 vo výške 3,90 Eur na jedno včelstvo registrované v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat v Žiline. Po tom, ako tieto schválené finančné prostriedky budú poukázané na účet AVZ, v krátkej dobe budú vyplácané bezhotovostným platobným stykom na Vaše čísla účtov, ktoré ste na tento účel poskytli organizácii.

V prípade, že Vami poskytnuté číslo účtu v tvare IBAN je neaktuálne alebo ak došlo k akejkoľvek zmene, prosím o zaslanie aktuálneho čísla účtu v tvare IBAN mailom na adresu gustavnoga@gmail.com alebo SMS na číslo tel. 0914 140 955 najneskôr do 15.12.2023.

Pevne verím, že poskytnutá dotácia bude môcť vyplatená včas a riadne. Nevyplatená dotácia musí byť vrátená.

Ďakujem za pochopenie

Predseda AVZ

JUDr. Gustáv Noga