Zasadnutie komoditnej rady a pracovné stretnutie ŠVPS SR

Priatelia včelári,

po dlhšej dobe sa oživuje činnosť pre segment včelárstva. Na 25. septembra 2023 je zvolané zasadnutie komoditnej rady. Tiež na 29. septembra 2023 je Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR zvolané pracovné stretnutie k problematike školenia asistentov úradného veterinárneho lekára v súvislosti s úhynmi včelstiev a distribúciou liekov. Obidve rokovania sú zvolané do Bratislavy.

V prípade že máte pripomienky, podnety resp. návrhy, ktoré chcete prerokovať na týchto stretnutiach, prosím o ich zaslanie elektronickou poštou.

Predseda Asociácie včelárov Žilina