Čerpanie dotácii v podpornom roku 2020/2021

Priatelia včelári,

V prílohe Vám predkladám Príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2020/2021, ktorá upravuje postup všetkých chovateľov včiel pri zapojení sa do podpornej činnosti štátu.

Zároveň si dovolím upozorniť Vás na dôležité termíny spracovania jednotlivých žiadostí o podporu v zmysle Nariadenia vlády č. 337/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky o poskytovaní pomoci zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2020/2021.

Žiadosti o preplatenie zrealizovaných opatrení v podpornom roku 2020/2021 prosím zaslať na adresu Asociácia včelárov Žilina, Horná Tižina 123, 013 06 Terchová nasledovne:

1/ Žiadosti o preplatenie zrealizovaných opatrení v termíne od 1.8.2020 do 31.12.2020 musia byť predložené najneskôr do 31.1.2021

2/ Žiadosti o preplatenie zrealizovaných opatrení v termíne od 1.1.2021 do 31.3.2021 musia byť predložené najneskôr do 30.4.2021

3/ Žiadosti o preplatenie zrealizovaných opatrení v termíne od 1.4.2021 do 30.6.2021 musia byť predložené najneskôr 10.7.2021

Všetky žiadosti o refundáciu nákladov za zrealizované opatrenia v podpornom roku 2020/2021 musia byť riadne (čitateľne) vypísané a doručené na predpísaných tlačivách v zmysle Metodického pokynu, ktorého súčasťou sú aj predmetné tlačivá.

V prípade hocakých otázok kontaktujte prosím predsedu resp. tajomníka Asociácie včelárov Žilina.

JUDr. Gustáv Noga – predseda