Nový podporný rok

Priatelia včelári, 1. augustom 2023 začína nový podporný rok v sektore včelárstva. Informácie o možnosti zapojenia sa do podpornej politiky nájdete na Web stráne Asociácie včelárov Žilina. V prípade otázok kontaktujte výbor Asociácie včelárov Žilina.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga