Mesiac: december 2021

Členské

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina,
výbor Asociácie včelárov Žilina rozhodol, že na rok 2022 nebude vyberať členské.
Príspevok na chod organizácie ponecháva na dobrovoľnosti!

Výbor Asociácie včelárov Žilina

Budúcnosť včelárstva na Slovensku

Priatelia včelári,

Dňa 21.12.2021 za účasti vedenia MPRV som sa zúčastnil rokovania, ktorého podstatou bolo riešenie problémov súvisiacich s eradikaciou ochorení včiel, druhy a formy existujúcich podpôr v oblasti včelárstva ako aj spôsob a realizácia kontroly stavu a počtu včelstiev.
Na rokovaní som prezentoval súčasný stav v sektore včelárstva, poukázal som na nedostatky a tiež som navrhol riešenia vrátane zrovnoprávnenia včelárov a dotácie presmerovať na priame platby tak, aby sa verejné zdroje konečne dostali tam, kde sú určené a to je k samotným chovateľom včiel.
Vzhľadom na široký záber problémov, v rokovaní sa bude pokračovať začiatkom januára 2022.
Prosím všetkých včelárov bez ohľadu na organizovanosť, aby svoje podnety ako aj opodstatnené návrhy mi zaslali na mail gustavnoga@gmail.com s tým, že tieto na ďalších rokovaniach budem zodpovedne presadzovať.
Ďakujem za pochopenie

Asociácie včelárov Žilina
JUDr. Gustáv Noga – predseda

Príspevok na ošetrovanie včelstiev

Priatelia včelári, členovia AVZ

členom Asociácie včelárov Žilina, ktorí splnili podmienky stanovené § 6 ods. 1 písm. a/ NV č. 337/2019 Z.z. bude finančný príspevok na prípravky na ošetrovanie včelstiev poukázaný na číslo účtu. Prosím včelárov, ktorí doposiaľ číslo účtu doposiaľ neposkytli, aby tak učinili v čo najkratšom čase mailom na adresu gustavnoga@gmail.com alebo SMS na číslo 09140 140 955.
Ďakujem
predseda AVZ