NV č. 10/2023 Z.z.

Priatelia včelári, dovolím si pripomenúť Vám, že aj naďalej môžete využiť možnosť zapojenia sa do čerpania finančných prostriedkov v zmysle NV č. 10/2023 Z.z. Dotácia na opeľovaciu činnosť v Asociácii včelárov Žilina ostáva nedotknutá a bude vyplácaná ako doposiaľ.

Vo včelárskej verejnosti sa objavujú rôzne informácie. V prípade akýchkoľvek nejasností obráťte sa na výbor Asociácie včelárov Žilina.

Ak vo Vašom okolí sú včelári, ktorí nie sú organizovaní alebo sú organizovaní v organizáciach s nejasnou budúcnosťou, môžu sa zaregistrovať v Asociácii včelárov Žilina do 30.4.2024.

Výbor Asociácie včelárov Žilina