Prípravky na ošetrovanie včelstiev 2022

Všetkým členom, ktorí si objednali a uhradili prípravky na ošetrovanie včelstiev, tieto budú v najbližších dňoch doručené poštou.
Zároveň Vám oznamujem, že je možné refundovať aj prípravky vydávané na veterinárny predpis. K refundácii je potrebné predložiť predložiť veterinárny predpis, daňový doklad o uhradení prípravku spolu s príslušným tlačivom podľa príručky PPA u tajomníka Asociácie včelárov Žilina bezprostredne po zrealizovaní takéhoto nákupu, aby boli dodržané termíny predkladania žiadostí.
Ďakujem za pochopenie
Predseda Asociácie včelárov Žilina