Oznámenie RVPS Žilina

Dobrý deň, na základe vydaných opatrení pri zistení výskytu moru včelieho plodu v nasledujúcich k.ú., a teda v ohnisku nákazy a v ochranných pásmach je možné vykonať klinické prehliadky včelstiev následovne:

Štiavnik- máj/jún 2022
Teplička nad Váhom- júl/august 2022
Kolárovice- od 01.04.2022
Petrovice- od 01.04.2022
Rajecká Lesná- od. 01.06. 2022
Rajec- od 01.04.2022
Rosina- august/september 2022

V prílohe Vám posielam aj mapy výskytu MVP. Rajonizácia k.ú. k výkonu klinických prehliadok včelstiev Vám bude zaslaná čo najskôr.

MVDr. Gabriela Ľuptáková
odelenie zdravia a
ochrany zvierat

Regionálna veterinárna a
potravinová správa Žilina
Jedľová 44,
010 04 Žilina