Priatelia včelári, pripájame link na NV č. 10/2023 Z.z.: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2023-10

Na podklade otázok zo strany včelárov upresňujeme, že členské resp. dobrovoľný príspevok môžete odviesť bezhotovostným platobným stykom na číslo účtu SK59 8330 0000 0028 0172 3945. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko včelára s poznámkou že sa jedná o „členské“ alebo “ dobrovoľný príspevok“

Ďakujeme za pochopenie

Výbor Asociácie včelárov Žilina