Členské 2023

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina,

výbor AVZ Vám oznamuje, že členský príspevok na kalendárny rok 2023 môžete odviesť bezhotovostným platobným stykom a účet Asociácie včelárov Žilina, ktorého číslo nájdete aj na web stránke Asociácie včelárov Žilina.

Výbor Asociácie včelárov Žilina Vám zároveň oznamuje, že členský poplatok do SV v sume 0,2 Eura na každé registrované včelstvo v CEHZ, ktorý nás oprávňuje zapojiť sa do finančného podporného systému na rok 2023 bol uhradený v plnej výške.