Prípravky na ošetrovanie včelstiev

Vzhľadom na celosvetovo nepriaznivú situáciu všetkým včelárom, ktorí si objednali a uhradili prípravky na ošetrovanie včelstiev, tieto budú distribuované poštou tak, aby včelárom boli bezpečne doručené včas.

Pripomienky, podnety a návrhy priebežne môžete zasielať cez okienko „Podnety a návrhy“. Ďakujem za pochopenie.

Výbor Asociácie včelárov Žilina