Plán čerpania dotácii na podporný rok 2020/2021

Priatelia včelári, v prílohe Vám predkladám plán čerpania dotácii na podporný rok 2020/2021 pre AVZ.
V prípade že sa zapojíte do čerpania finančných prostriedkov, bezprostredne kontaktujte tajomníka AVZ p. Ing. Štefku.
Predseda AVZ
JUDr. Gustáv Noga