Dotácie podľa NV č. 337/2019 Z.z.

Priatelia včelári, členovia Asociácie včelárov Žilina

všetkým naším členom, ktorí splnili podmienky v zmysle NV č. 337/2019 Z.z. a PPA svojím rozhodnutím priznala dotáciu, finančné prostriedky boli poukázané na účet.

Predseda Asociácie včelárov Žilina

JUDr. Gustáv Noga