Rokovanie ZZ SV

Priatelia včelári,

Dovolím si upozorniť Vás na online rokovanie Zboru zástupcov Slovenských včelárov, ktorého členom je aj Asociácia včelárov Žilina s nasledovným programom:

1/ Otvorenie
2/ Čerpanie dotácií v podpornom roku 2020/2021
3/ Partnerstvo verejného sektora
3/ Dotácie na opeľovaciu činnosť v kalendárnom roku 2020
4/ Odvod členského do SV na rok 2021 podľa Návrhu rozpočtu
5/ Návrh rozpočtu na rok 2021
6/ Návrh zmien pre novelizáciu NV SR č. 337/2019 Z.z.
7/ Pripomienky k činnosti komoditnej rady pre včely a včelie produkty
8/ Časopis Slovenský včelár – návrhy na zvýšenie odbornej úrovne,
získanie nových nových prispievateľov
9/ Diskusia
10/ Návrh uznesenia
11/Záver

Rokovanie Zboru zástupcov Slovenských včelárov je otvorené a preto Vás prosím o zaslanie Vašich podnetov a návrhov, ktoré budú spolu s už predloženými podnetmi a návrhmi spracované a v rámci online diskusie predložené na toto rokovanie.
Vaše podnety a návrhy zašlite na mail gustavnoga@gmail.com, pokiaľ možno obratom.

Ďakujem za pochopenie
JUDr. Gustáv Noga
Predseda AVZ