Opätovné spustenie vzdelávacích aktivít

Priatelia včelári,

Administrátorka OZ Slovenskí včelári nás informovala o opätovnom spustení organizovania naplánovaných vzdelávacích aktivít s uvedením konkrétnych opatrení, ktoré v rámci ich realizácie je nevyhnutné dodržiavať.
Asociácia včelárov Žilina vzhľadom na možné riziká v súčasnosti nemá aktivity tohto druhu v pláne, čo nevylučuje účasť na hromadných aktivitách organizovaných inými subjektami.
Z toho dôvodu upozorňujem nielen našich členov ale aj všetkých návštevníkov našej stránky na maximálnu zodpovednosť pri ochrane nielen vlastného zdravia, ale aj zdravia nás všetkých.
Ak nás opustí zdravie nezodpovedným prístupom k danej situácii, včelárske vzdelávacie aktivity nám zdravie určite nevrátia.

Usmernenie v plnom znení nájdete v prílohe.

Predseda AVZ JUDr. Gustáv Noga